Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Informationsmateriale/Dokumentasjon

BIM − Forenkler bygge- og designprosessen

Med BIM, eller Building Information Modelling, skaper du en digital modell som inneholder all relevant informasjon om et produkt eller ett helt byggprosjekt. Sammenlignet med tradisjonelle 3D tegninger inkluderer BIM-objekt ytterligere parametere som kostnad, type av materiell, materialforbruk, volum, utseende og funksjon.

BIM modellen lar deg å visualisere design og funksjonalitet, forutsi kostnader, analysere klima og ytelse, og på denne måten gir deg de beste forutsetninger for å beregne prosjektet og på denne måten spare tid, materiell og penger.