Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Rådgivning

Din samarbeidspartner i alle faser av byggeprosessen

Sto kan være din partner gjennom hele byggeprosessen, fra de store ideer til de minste detaljer i produktet utvalget. Uansett hvilken funksjon du har i byggeprosessen, kan du komme til oss for forslag til løsninger.

Sammen med byggherrer kan vi vurdere de tekniske og estetiske muligheter som finnes samt finne alternativer som innebærer en så høy kostnadseffektivitet og lav miljøbelastning som mulig.

For arkitekter tilbyr vi en samarbeidspartner - StoDesign - som i samarbeid kan produsere objekt spesifikke designforslag. Visjoner transformeres til funksjonelle systemer og produkter.

Konsulenter, prosjektledere og designere kan få bistand med tekniske løsninger som oppfyller både kundens og myndighetenes krav. Vi tilrettelegger også for beregninger og kan hjelpe til med ulike utredninger.

Entreprenører kan få hjelp med praktiske detaljer som veiledning vedrørende materialvalg, sjekklister, opplæring om våre systemer og produkter samt maskinteknikk.

Vi kan også gi råd om vedlikeholdsprogram og anbefaler egnede vedlikeholdssykluser tilpasset objektets bruk.

Detaljtegninger

Detaljtegninger

Last ned detaljtegninger for våre produkter og system.