Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

tilbake

Vi åpner helt nytt StoCenter i Bergen - Større og bedre

Nytt StoCenter i Bergen

Vi har den gleden av å åpne et helt nytt StoCenter i Bergen den 11.09.2019. Her vil et nytt StoDesign Center spille en viktig rolle som møteplass for aktører i bransjen!

Slik er våre StoDesign Centere.
Her møter du ulike aktører og utveksler kunnskap. Her kan du også få inspirasjon til materialvalg, farger, effekter, teksturer og se de tekniske detaljene illustrert i 1:1-modeller.

StoCenter Bergen

Sjøkrigsskoleveien 15 - 5165 Laksevåg
Tlf.: 55 60 93 10 - Ordre.bergen.no@sto.com