Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

tilbake

Nytt innovativt belegg for tunnel

Tunnelbelegg

Nytt innovativt belegg for tunnel gir reduserte vedlikeholdskostnader og økt trafikksikkerhet.

Tunnelens vegger og tak beskyttes effektivt takket være det nye slitesterke belegget som smuss har vanskeligheter å feste seg på. Kun vann trengs, ingen kjemiske rengjøringsmidler.

Mer effektiv og enklere rengjøring gir kostnadsbesparinger ved vedlikehold. Den unike overflaten gjør at vedlikeholdsintervallene kan forlenges.

Belegget bidrar til økt trafikksikkerhet i tunellen grunnet den lyse, ikke-reflekterende overflaten.

Produkten StoPox TU 100 finnes som ytterste sjikt i tre varianter av systemløsninger (StoConcrete Protect Tunnel).

Informasjonsblad

Les mer om våre systemløsninger med StoConcrete Protect Tunnel.

Film

tunnelfilmsbild_130x80

Reduserte vedlikeholdskostnader og økt trafikksikkerhet med nytt og innovativt belegg.

Interessert? Ta kontakt med:

Marius Ekanger Aasheim

Marius Ekanger Aasheim

Produktsjef StoCretec

Tlf.: 66 81 35 00
Mobil: 994 24 132