Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

tilbake

For et sunt innemiljø

emission

I lokaler der mange mennesker oppholder seg daglig stilles det høye krav til inneluften. Skadelige emisjoner og fukt som trenger gjennom gulvet er en vanlig årsak til helseskader.

For å imøtekomme denne utfordringen har vi produsert et gulvsystem som effektivt stopper emisjoner og fukt takket være et helt tett sperresjikt. En bærekraftig og langsiktig løsning der vi har tatt hensyn til alt fra miljø til arbeidsutførende.

Eksempelsvis er klebemassen og avrettingsmassen mineralske, og etter at gulvsystemet er lagt er det fritt for drift og vedlikehold.

Gulvsystemet er allerede lagt på mer enn 20 000 m². Samtlige prosjekter er gjennomført i samarbeid med fuktsakkyndige, tekniske konsulenter og gulvleggere.

Det er fritt valg av gulv/belegg over systemet: fugefritt gulv, stein, klinker, tepper, tregulv eller laminat. Renovering med dette systemet kan gjøres uten at lokalet behøver å endre design.

Informasjonsblad

Interessert?

Ta kontakt med en av våre selgere.