Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

tilbake

Sto Norge er medlem av Norwegian Green Building Council (NGBC)

NGBC er en ikke kommersiell forening eid av medlemmene som eier BREEAM NOR og skal øke bærekraften i norske bygg. Dette gjøres gjennom å være landets ledende leverandør av helhetlige, samlende og anerkjente klassifiserings- og sertifiseringssystemer. Foreningen skal gjennom å tilby beste kunnskap om bærekraft i norsk bygg og eiendom utløse frivillige bidrag og markedsorienterte endringer.

NGBC ønsker gjennom BREEAM NOR på kort sikt å bidra til økt bærekraft og kvalitet i norske næringsbygg, gjennom økt bevissthet om hvordan eiere, leietagere og samfunnet kan oppnå:

  • økt trivsel for byggets brukere, ved å sikre sunne, forutsigbare og velfungerende løsninger
  • bedre driftsøkonomi, avkastning og verdiøkning
  • bedre miljø og lavere energiforbruk

På sikt skal NGBC tilby norske versjoner av BREEAM for alle typer bygg, og alle livsfaser for bygd miljø.


Les mer på ngbc.no