Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

tilbake

BREEAM-NOR: Sto oppfyller materialkravene

BREEAM-NOR er Norges viktigste metode for miljøsertifisering av bærekraftige bygg. Ved bruk av produkter som oppfyller materialkravene i BREEAM-NOR kan et bygg bli sertifiserest iht. kriteriene som er utviklet av Norwegian Green Building Counsil (NGBC).

Fordeler ved å bygge et miljøsertifisert bygg er bl.a. at bygget får økt levetid, bygget får høyere verdi, det er reduserte driftskostnader og brukerne blir mer miljøbevisste.

Sto Norge AS oppfyller materialkravene i BREEAM-NOR vedr. fravær av farlige stoffer (Mat1 – A20-listen) og krav om emisjonsverdier (Hea9).

En rekke av våre produkter som brukes i våre faseadsystemer er også klassifisert iht. ECOproduct. ECOproduct tar utgangspunkt i gjeldende EPD og vurderer ved hjelp av en metode utviklet av SINTEF Byggforsk om produktet kvalifiserer til å samle poeng i BREEAM-NOR.

Ytterligere informasjon om hvilke produkter som er ECOproduct-klassifisert samt våre ECOproduct-rapporter finnes under Systemdokumentasjon.


Våre ECOproduct-rapporter publiseres også på Byggeportalen (krever innlogging).

For mer informasjon kontakt:

Tormod Ørdal

Tormod Ørdal

Key Object Manager Digitalisation & Sustainability

Tlf.: 66 81 35 00
Mobil: 932 91 509