Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Fargesystem

Inspirasjon med Sto sine fargesystemer

Farge og arkitektur hører i sammen. Fargen støtter, tydeliggjør, ordner og organiserer, noe som gjør at en opplever bygningen på en bestemt måte. Med fargesetting blir arkitekturen mangefasettert.


StoColor System

Vårt klassiske fargesystem med 800 farger.


Sto Architectural Colours Collection

Et komplement til StoColor System. Består av 300 mineralske farger, spesielt for design av fasader.


StoDesigner Collection

Med fokus på aktuelle trender innen farge og struktur. Utvikles kontinuerlig av Sto sine internasjonale designere og arkitekter.

Fargesirkel

StoColor system

Grunnlaget for StoColor System er menneskets visuelle opplevelse.