Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Misjon og visjon

Dette arbeider Sto for

Visjon

Sto skal være verdensledende innen bærekraftig bygging til nytte for mennesker, samfunn og miljø.

Misjon

Vår stadige utfordring er å bevare bygningers verdi og estetiske utforming.

I nært samarbeid med våre markedspartnere utvikler Sto innovative og funksjonelle produkter og systemer for bygninger, utvendig så vel som innvendig. Vi gir våre kunder råd når det gjelder alle spørsmål angående utførelse, teknikk og design.

Vårt motto: Bewusst Bauen.

Produkter og systemer oppfyller kravene til energieffektivitet. Forebyggende teknikk bringer økologi og økonomi i harmoni – alt med tanke på å skape bærekraftig bygging og vedlikehold.