Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Bærekraftig utvikling

Med miljø og langsiktighet i fokus

Sto Scandinavia skal være ledende i Norden innen bærekraftige bygg til fordel for mennesker, samfunn og miljø. Vi oppnår dette gjennom kontinuerlig utvikling av våre produkter og systemer med miljø og bærekraft i tankene. For flere detaljer se vår miljøpolicy og kvalitetspolicy til høyre.

Fra 2015 er Sto Scandinavia AB inklusiv nordiske datterselskaper ISO-sertifisert iht. ISO 9001, ISO 14001 og BS OHSAS 18001. Sertifikatene kan ses til høyre.


Fremtiden krever lufttette og energieffektive fasader

Økt levestandard samt klimaforandringer med mer intensive og lengre perioder med regn stiller strengere krav til lufttette og energieffektive hus. Eksempelvis har vi utviklet et fuktsikkert fasadesystem med en drenerende isolasjon som sørger for at eventuelt innkommende vann dreneres bort. Lufttett bygging med moderne teknikk reduserer også energiforbruket.


Vedlikehold og forsterkning sparer miljøet

Det vi bygger i dag skal brukes i en lang tid fremover. Kostnaden for vedlikehold og energiforbruk utgjør derfor en vesentlig del. Impregnering av betongkonstruksjoner eller karbonfiberforsterkning av bruer er to kostnadseffektive løsninger som øker levetiden. Vi har stor kunnskap om vedlikehold, utbedring og forsterkning.


Forskning og utvikling sikrer kvaliteten

Med egen forskning bidrar vi til langsiktig utvikling og sikrer kvaliteten til våre produkter og systemer. På utviklingsavdelingen i Tyskland finnes det ca. 100 forskere som utvikler nye produkter/systemer samt forbedrer eksisterende. Hos Sto Scandinavia foregår også en viss utvikling i nært samarbeid med Sveriges tekniske høyskoler og bransjeorganisasjoner.


Har du spørsmål, kontakt:

Tormod Ørdal

Tormod Ørdal

Key Object Manager Digitalisation & Sustainability

Tlf.: 66 81 35 00
Mobil: 932 91 509

Miljø- og kvalitetspolicy

ISO-sertifikat

Global Compact

Global compact

Sto er en del av Global Compact.

CSR

CSR

Vi arbeider aktivt med corporate social responsibility over hele verden. Les mer på sto.com.