Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Miljømerking

En oversikt over de miljømerkingene som kan forekomme på våre produkter:

CE-märkning

CE-merking

CE-merking på byggevarer forteller om hvilken ytelse produktene har om vesentlige produktegenskaper. Fra og med 1. juli 2013 må byggevarer som omfattes av en harmonisert produktstandard eller har en europeisk teknisk vurdering ha en ytelseserklæring og CE-merking for å kunne selges i Norge iht. byggevareforordningen. Nasjonale byggeregler gjelder fortsatt.

01123_tif_4c_tif

TÜV-merking

TÜV-merket "Testet for skadelige stoffer og produksjonskontrollert". Godkjent av TÜV Syd etter gjennomførte kvalitets- og produksjonstester.

12630_4c_tif

TÜV-merking

TÜV-merket "Lavemitterende, nonylfenolfri og produksjonskontrollert. Godkjent av TÜV Syd etter gjennomførte kvalitets- og produksjonstester.

nature_plus_1

Nature Plus

Kvalitetsmerke for miljøvennlige, sunne og funksjonelle byggevarer og fabrikker i Europa. Sertifiserte produkter må bestå av minst 85 % fornybare og/eller mineralske råvarer. .

umweltzeichen

Østerriksk miljømerke

En garanti for miljøvennlige produkter og tjenester. Dette symbolet finnes på produkter som bevislig er skånsomme for miljøet og fremviser bruksegnethet og kvalitet.

schutz_elektromag_feld

Beskyttelse mot elektromagnetisk felt

Produkter med denne merkingen fungerer både som beskyttelse mot umiddelbar fare og forebyggende sikkerhet.

schadstoffe

Tekstiler testet for skadelige stoffer

Øko-Tex Standard 100 er en miljømerking for tekstiler og klær. Standarden regulerer analysen av humanøkologiske betenkelige skadelige stoffer og foreskriver samtidig vitenskapelig berettigede grenseverdier.

22104_frankrike

Miljømerking i Frankrike

Alle byggevarer og dekorative produkter eller innredningsprodukter som selges i Frankrike må merkes med en emisjonsklasse (A+, A, B, C) basert på VOC-emisjonsmåling iht. ISO 16000.

21966_schweiz

Miljømerking i Sveits

Bedømmer hele produktsortimentet av innvendig maling og forenkler dermed i så stor utstrekning som mulig utvalget av miljøtilpassede og brukervennlige produkter. Kategori A–E betegner vannholdige produkter og kategori F–G løsemiddelholdige.

01893_3_tif

Ü-merke

For mange byggevarer/systemer i Tyskland kreves enten teknisk godkjenning av Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) eller et testsertifikat utstedt av et godkjent sertifiseringsorgan. Med Ü-merket viser produsenten at materialet er fremstilt iht. disse krav.

m1_1

M1-merking

Merkingen er utstedt av finske Rakennustietosäätiö RTS og indikerer at produktet er lavemitterende. M1-klassifisering kan søkes for produkter som fremmer god inneluftkvalitet. Klassifiseringen er frivillig og baseres ikke på myndighetskrav, men den anbefales for å øke anvendelsen av lavemitterende produkter.

tg

SINTEF Teknisk Godkjenning (TG)

SINTEF Teknisk Godkjenning dokumenterer at et byggprodukt eller en konstruktiv løsning er funnet egnet i bruk i Norge. En teknisk godkjenning inkluderer dokumentasjon av alle relevante egenskaper for produktet, inkludert miljøegenskaper.

Har du spørsmål, kontakt:

Tormod Ørdal

Tormod Ørdal

Key Object Manager Digitalisation & Sustainability

Tlf.: 66 81 35 00
Mobil: 932 91 509