Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Miljødeklarasjoner

EPD (Environmental Product Declaration) er en sertifisert miljødeklarasjon type III iht. ISO 14025. Deklarasjonen er utført av IBU (Institut Bauen und Umwelt e.V.) og verifisert av uavhengig tredjepart.


Produktets hele livssyklus er dokumentert
Deklarasjonen baseres på en livssyklusanalyse (LCA) som redegjør for produktets miljøpåvirkning i form av bl.a. råvarer og energiproduksjon, råvaretransport, fremstilling, anvendelse og avfallshåndtering.

epd

Organisk klebemørtel og grunnpuss

Engelsk versjon, 23 sider.

epd

Primer og fasademaling

Engelsk versjon, 26 sider.

CE

Organisk utvendig sluttpuss

Engelsk versjon, 22 sider.

Har du spørsmål, kontakt:

Tormod Ørdal

Tormod Ørdal

Key Object Manager Digitalisation & Sustainability

Tlf.: 66 81 35 00
Mobil: 932 91 509

Instituttet som har utarbeidet våre EPD:

IBU Institute Bauen und Umwelt e.V.

Våre miljødeklarasjoner er gjennomført av det annerkjente IBU Institute Bauen und Umwelt e.V (Institute Construction and Environment).

Medlemsskap

Sto AG er medlem i Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (German Sustainable Building Council)