Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

CD Pendeloverdel

Reguleringsstav som passer til noniushengere

Bruksområde

  • for trykkfast metallunderkonstruksjon iht. EN 13694
  • ikke egnet for fuktige rom
23293.jpg