Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Betongrehabilitering og betongbeskyttelse

Kostnadseffektive tiltak for betongkonstruksjoner

12422

Vi har systemløsninger for hus, broer, tuneller, p-hus, vannanlegg og siloer som brukes til å utrede partielle skader til rensing av større overflater, samt forebyggende tiltak.

Vår selgere og tekniske rådgivere kan bistå med hjelp til ulike tekniske løsninger basert på objektet, alternative metoder etter kriterier som lav kostnad og så lav miljøbelastning som mulig. Vi bistår i beregningene, gir råd om vedlikeholdsprogram og anbefaler hensiktsmessige vedlikeholdssykluser.

Produkter