Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Karbonfiberforsterkning

Enklere drift, korte og få driftsstopp med fiber kompositt

Betong må kanskje repareres eller styrkes på grunn av økt belastning, endret funksjon eller feil i konstruksjonen / produksjon. En metode som har vært brukt i over 25 år, er å lime laminat eller duk av fiberkompositt mot konstruksjonens overflate.


Fordelene med karbonfiber samenlignet med konvensjonelle forsterkningsmaterialer er lav vekt i forhold til styrke og stivhet, samt at det ikke korroderer. Karbonfiber er til og med lettere å forme og påføre, i tilegg til at det tar opp mindre volum.

Våre selgere og tekniske rådgivere kan bistå med tekniske løsninger utifra objektet, alternativt med metoder som gir så høy kostnadseffiktivitet og lav miljøbelastning som mullig. Vi kan bistå med beregninger, råd om vedlikeholdsprogram og anbefale hensiktsmessige vedlikeholdssykluser.


Gjennom kurs og seminarer deler vi den kompetansen som er i konsernet når det gjelder karbonfiberforsterkning.

Karbonfiber sjekkliste

For mer informasjon:

Både for anlegg og hus

StoFRP Plate, StoFRP Sheet, StoFRP Grid samt StoFRP Bar

StoFRP*System kan brukes både til anleggskonstruksjoner som broer og p-hus samt innen husbygging ved forsterkning av bjelkelag og ved hulltaking. Forsterkning av betongblokker og søyler er enkelt og gjennomføre.


Forsterkning av betong med karbonfiber kompositter er beskrevet i AMA Bygg og oppfyller de tekniske kravene i Trafikverkets TK Bro.


*FRP=Fibre Reinforced Polymer