Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoVentec ARTline

Fasader med solceller genererer energi

Ingen utslipp, ingen forbruk av fossile ressurser - solceller er en av de mest miljøvennlige energiformer verden har i dag. Men å utnytte solens kraft har ikke alltid vært mulig, det har vært avhengig av byggets plassering og det har vært få muligheter til å få ønsket design, i tillegg har solceller kun blitt plassert på taket.


StoVentec ARTline gjør det mulig å bruke solceller også på fasader hvor de integreres i en ventilert fasade og mulighetene for kombinasjon av ulike fasadematerialer er stor.

Effektiv senkning av byggets energiforbruk
Med isolasjon redusert byggets energiforbruk, med en fasade med solceller blir energisparingen enda høyere. Besparingens mengde avhenger av fasaden plassering, overflate og farge. En benchmark er et redusert forbruk med 55-80 kWh per kvadratmeter.


Enkelt å installere og vedlikeholde
De enkelte modulene produseres og monteres i fabrikk og systemet inkluderer en pussbærende plate i returglassgranulat. Takket være den høye andelen av luft veier de 20 millimeter tynne platene kun 10 kg/m² og hvert element kan enkelt byttes for vedlikehold og reparasjoner.

StoVentec ARTline

Fasader med solceller som senker energiforbruket.

Videoklipp | 1:36