Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Lotusan®

Selvrengjørende: Farge og puss med Lotus-effekt®

Lotusan® fasadefarge og puss har en unik egenskap såkalt Lotus-effekt®, som innebærer at smuss renner av veggen med regnet. Fasaden forblir ren og tørr, den holder seg vakker lenger.

Med naturen som forbilde
Det var på lotusblomsten sine blader at denne effekten først ble oppdaget, bladene blir ikke våte. Når det regner renner vannet av umiddelbart og fjerner partikler med smuss og forurensning. Denne effekten er en bevist "oppfinnelse" av naturen fra millioner av år siden og vi har brukt denne selvrensende effekten i utviklingen av vårt produkt.


Fordeler med Lotusan:

  • Sterkt redusert vedheft av smuss, smusset renner av med regn
  • Ekstremt vannavvisende og diffusjonsåpent, beskytter også fasader som er hardt værutsatte
  • Økt naturlige beskyttende effekt mot alger og sopp
  • Langsiktig bevaring av bygningens verdi

Lotusan®

Skitt renner av med regnet og fasaden holder seg ren og vakker lengre.

Videoklipp | 1:52

Produktkatalog

Les mer om maling og puss med Lotus-effekt® i produktkatalogen.