Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Vegg og søyler

Vägg/pelare

For renovering og overflatebeskyttelse

Alle systemene nedenfor, brukes i forbindelse med reparasjon og oppgradering av søylen / vegg som allerede er skadet. Metodene møter markedets krav og standarder (EN 1504, EN 206-1).

Vi har flere produkter for renovering og overflatebeskyttelse, her nevnes de mest vanlige produktkombinasjonene. Overflatebeskyttelse kan bestå av maling eller impregnering eller en kombinasjon av disse.


Vi deler våre metoder inn i:

- Basismetode

Oppfyller markedets krav og standarder

- Plussmetode

Oppfyller markedets krav og standarder samt at det er rissoverbyggende og ekstremt slitesterkt, skal benyttes når belastningen er høy.

- Kosmetisk metode

Innebærer lapping og småreparasjoner før maling. Oppfyller ikke markedets standarder og krav til reparasjon av bærende konstruksjon.

Metoder for vegg og søyler

For mer informasjon:

Karbonfiberforsterkning

Karbonfiberforsterkning

Er skadene på armeringen omfattende eller om bygningsdelen skal utsettes for høy belastning bør det brukes karbonfiberforsterkning.