Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Helhetsløsning for P-hus

Våre svar er dine løsninger

Vi har utviklet en helhetlig løsning for parkeringsplasser og samlet de ulike metodene som vi anbefaler. De ulike elementene av en garasje er utsatt for varierende grad av vann, salt og karbondioksid, noe som gjør det viktig å velge riktig underlagsmateriale, belegg og overflatebeskyttelse. Ved utbedring av skadde deler, er det svært viktig at alle flater, også de som er tilsynelatende ufarlig, forutsatt god beskyttelse mot videre inntrengning av fuktighet.

Se våre standardløsninger for de respektive områder:

bottenplatta

1. Bunndekket

Her er det viktig å håndtere den kapilærestigende fukten.

mellandaeck

2. Mellomdekket

Mellomdekket stiller store krav til elastisitet på grunn av strukturelle bevegelser.

frittdaeck

3. Fritt dekke

Åpne nivåer utsettes for UV-lys og store temperatursvingninger.

ramp

4. Rampe

Ramper utsettes for ekstra stor slitasje samt større punktbelastning.

5g_ngytor

5. Gangområder

Gangområder må være sklisikre for å få et så trygt miljø som mulig.

6vaeggpelare_2

6. Vegg/søyler

Se hvilke metoder vi anbefaler for oppgradering og beskyttelse av vegger og søyler.

7tak

7. Tak

Velg metode etter hvilken belastning taket skal tåle eller hvor omfattende skadene er.

koerbana

8. Kjørebane

Vi har ulike løsninger basert på grad av belastning samt om betongoverflaten skal belegges med asfalt.

9fasad

9. Fasade

Avhengig av skadens omfang og status brukes imprignering, maling eller begge deler.

For mer informasjon:

Effektiv impregnering

Läs mer om våra impregneringsprodukter

Sto var de første til å utvikle en helt ny type ekstra effektiv impregnering, i geleform.

Karbonfiberforsterkning

Karbonfiberforsterkning

Er skadene på armeringen omfattende eller om bygningsdelen skal utsettes for høy belastning bør det brukes karbonfiberforsterkning.

Materiell- og fargekonsept

P-hus StoDesign

Les mer om hvordan StoDesign kan hjelpe deg med riktig materiell- og fargevalg.