Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Kjørebane

Körbana

For renovering og oppgradering

Alle systemene nedenfor, brukes i forbindelse med reparasjon og oppgradering av kjørebane som allerede er skadet. Metodene møter markedets krav og standarder (EN 1504, EN 206-1).

Vi har flere produkter for reparasjon og overflatebehandling, her angis de mest vanlige produktkombinasjoner. Overflatebehandling kan bestå av farge eller impregnering eller en kombinasjon av disse

Hvis betongoverflaten som skal belegges med asfalt bør det utføres en forsegling med epoksy. Dette er for å forhindre blæredannelse på asfalten på grunn av oppstigende fuktighet. For å se systemets oppbygning, se bro

Vi deler våre metoder inn i følgende:

- Basis

Oppfyller markedets standard krav og normer

- Pluss

Oppfyller markedets krav og standarder samt at den er rissoverbyggende og ekstremt slitesterkt. Skal anvendes der belastninger er stor.

Metoder for kjørebane

For mer informasjon:

Grunning og overflatebehandling

For riktig valg, se tabell