Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Gangområder

Gångytor

For et trivelig og sikkert miljø

Når det gjelder gangområder i et parkeringshus er det fordelaktig at trappehuset er i lyse farger og overflaten slipt for å få et så sikkert miljø som mulig.

Metoder for gangområder

For mer informasjon:

Grunning og overflatebehandling

For riktig valg, se tabell