Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Fritt dekke

Fritt däck

Med krav til beskyttelse mot UV-ståling og temperatursvingninger

For åpne nivåer i parkeringshus gjelder som oftest samme forutsetninger som for mellomnivå. Men det stilles strengere krav til beleggets evne til å tåle UV-stråling og temperatursvingninger

For å tilfredsstille disse kravene har vi flere systemløsninger med såvel polyuretan som epoxy base.

Metoder for fritt dekke

For mer informasjon:

Grunning og overflatebehandling

For riktig valg, se tabell