Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Bunndekket

Bottenplatta

Viktig å administrere stillestående kapillær fuktighet

Bunnivået i et parkeringshus er ofte påvirket av stillestående kapillær fukt. Her kan et diffusjonsåpent system være hensiktsmessig. StoCretec Metode 1000 (diffusjon) er egnet for overflater som utsettes for mindre slitasje og hvor det finnes stillestående kapillære fukt. Stilles det ikke krav til diffusjonsåpenhet, anbefaler vi StoCretec Method 1002, som er mer holdbar og har overdekning av sprekker.

Skulle både diffusjonsåpenhet og høy holdbarhet være et krav har vi systemer som er sementbasert se Kjørebane

Nedenfor er noen av våre standardløsninger:

Metoder for bunndekke

For mer informasjon:

Grunning og overflatebehandling

For riktig valg, se tabell