Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Gulv

Gulvbelegg som oppfyller alle krav

I industri- og lagerbygg, kontor/detaljhandel og parkeringshus, er det viktig at gulvbelegget er tilpasset belastningen gulvet må tåle.

Våre selgere og tekniske rådgivere kan bistå med gode tekniske løsninger til alle objekter, deriblant alternativer som inneholder høy kostnadseffiktivitet og lav miljøbelastning som mulig. Vi kan bistå i ulike beregninge, gi råd om vedlikeholdsprogram og anbefale hensiktsmessige vedlikeholdssykluser.

For mer informasjon, se

.

Sementbasert gulv

Sementbaserte gulv

Vi har flere typer avrettingsmasser, fra selvnivellerende for bad til frostbestandige for p-hus.