Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoTherm Mineral

Brannvernoptimalisert isolert fasadesystem med stort materialutvalg

StoTherm Mineral
 • 1. Klebemørtel
  Sto Byggklister

  Mineralsk klebemørtel

  StoLevell FT

  Mineralsk klebe- og armeringsmørtel/grunnpuss, hurtigherdende, tidlig filmdannende og fuktsikker

 • 2. Isolasjon
  Sto Renoveringsboard

  Pussbærende plate av mineralull

  Sto Minerallamell

  Isolasjonsplate av mineralull iht. EN 13162

  Sto Fasadeplate Mineral type 0/D

  Isolasjonsplate av mineralull iht. EN 13162

 • 3. Innfesting
  Sto Fasadeplugg II UEZ 8/60

  Isolasjonsinnfesting med europeisk teknisk godkjenning for forsenket eller overflatisk montering

 • 4. Grunnpuss
  StoLevell Evo

  Mineralsk grunnpuss

  StoLevell FT

  Mineralsk klebe- og armeringsmørtel/grunnpuss, hurtigherdende, tidlig filmdannende og fuktsikker

 • 5. Armering
  Sto Armeringsnett Grov

  Alkalibestandig armeringsnett

  Sto Armeringsnett M

  Alkalibestandig armeringsnett

  Sto Armeringsnett AES

  Armeringsnett med beskyttelse mot elektrosmog

 • 6. Mellombelegg
  StoPrep Miral

  Fylt, pigmentert, silikatbasert grunnmaling

  Sto Primer

  Fylt, pigmentert, organisk grunnmaling

  Sto Primer QS

  Fylt, pigmentert, organisk primer, tidlig filmdannende og fuktsikker

 • 7. Sluttbelegg
  StoLotusan® K/MP

  Sluttpuss med Lotus-Effect® Technology

  StoSilco® K/R/MP

  Silikonhartsbasert sluttpuss

  Stolit® K/R/MP

  Organisk sluttpuss

  StoSil® K/R/MP

  Silikatbasert sluttpuss

  StoSilco® QS K/R/MP

  Silikonhartsbasert sluttpuss, tidlig filmdannende og fuktsikker

  Stolit® QS K/R/MP

  Organisk sluttpuss, tidlig filmdannende og fuktsikker

  StoMiral Edelkratzputz

  Tykksjiktet mineralsk sluttpuss iht. EN 998-1

 • 8. Fasadebekledning
  StoColl KM

  Mineralsk, fleksibel klebemørtel for teglfliser, keramiske fliser, natursteinfliser og glassmosaikk

  StoBrick 3000

  Klinker for Sto sine isolerte fasadesystemer

  StoBrick used look 700

  Klinker for Sto sine isolerte fasadesystemer

  StoBrick Porous 600

  Klinker for Sto sine isolerte fasadesystemer

  StoStone Modular

  Natursteinfliser for Sto sine fasadesystemer

  StoStone Basic

  Natursteinfliser for Sto sine fasadesystemer

  StoColl FM-S

  Mineralsk universell fugemørtel for slemmefuging av teglfliser, keramiske fliser, naturstein og glassfliser

  StoBrick Scarred 800

  Klinker for Sto sine isolerte fasadesystemer

  StoBrick Smoothed 100

  Klinker for Sto sine isolerte fasadesystemer

  StoBrick Brushed 1500

  Tegl for Sto sine isolerte fasadesystemer

  StoBrick Glazed 300

  Klinker for Sto sine isolerte fasadesystemer

  StoBrick Sanded 400

  Klinker for Sto sine isolerte fasadesystemer

  StoColl FM-K

  Mineralsk mørtel for fuging av teglfliser og natursteinfliser med fugeskje

  StoBrick Smoothed blended 200

  Klinker for Sto sine isolerte fasadesystemer

Produkter

Klebemørtel

Isolasjon

Innfesting

Grunnpuss

Armering

Mellombelegg

Sluttbelegg

Fasadebekledning