Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Fasadesystemer

Vennligst velg

Systemtype Isolasjonsevne Brannklasse Mekanisk belastning Utseende

Systemforslag

SYST0127

StoTherm Vario D

Isolert fasadesystem med mineralsk grunnpuss, dreneringseffekt

SYST0064

StoTherm Vario

Kostnadsoptimalisert isolert fasadesystem med stort materialutvalg

SYST0065

StoTherm Mineral

Brannvernoptimalisert isolert fasadesystem med stort materialutvalg

SYST0067

StoTherm Resol

Slankt isolert fasadesystem for maksimal nytteflate

SYST0070

StoVentec R

Luftet fasadesystem med fugefri pussoverflate

SYST0071

StoVentec S

Luftet fasadesystem med natursteinfliser

SYST0072

StoVentec C

Luftet fasadesystem med keramikk

SYST0073

StoVentec M

Luftet fasadesystem med glassmosaikk

SYST0074

StoVentec G

Luftet fasadesystem med glass, lukkede fuger

SYST0075

StoVentec Glass

Luftet fasadesystem med glass, åpne fuger

Flere systemer

StoNordic

StoNordic
Pussystem for alle massive underlag

Henvisning

Detaljer, illustrasjoner, generell teknisk informasjon og tegninger fra Sto illustrerer kun systemets utformning samt forklarer de enkelte systemkomponentene. De utgjør ingen bygg-, detalj- eller monteringsplan for et konkret prosjekt. For personlig rådgivning, kontakt våre selgere.