Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Grunning og overflatebehandling

Det beste resultatet kommer med rett grunning og forbehandling

Riktig grunning bidrar til å øke vedheft for fasadens overflatebehandling, og for det beste visuelle resultatet må overflaten være jevnt sugende.

Som overflatebehandling anbefaler vi StoLotusan gjennomfarget puss eller maling. Dette produktet er veldig værbestandig og har lang levetid. Med StoLotusan som overflatebehandling renner smusspartikler, alger og sopp av veggen med regnet og etterlater en ren og vakker fasade.

For mer informasjon:

Fasademaling og puss

Les mer om Lotus effekten

Renere og tørrere fasader med den patenterte Lotus-effekten®