Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Fasade

Fasadesystem for nybygg og renovering

Fasadesystemenes deler er optimalisert for å tåle varme, kulde, fuktighet og belastninger for langsiktig beskyttelse av materialet i vegger, tak og gulv. Vi har systemer for alle typer overflater, for nybygg og renovering.

Med vårt isolerte fasadesystem StoTherm, kan mye energi spares. Vi har utviklet det første totrinnstettende og drenerte fasade systemet StoTherm Vario D. StoVentec Fasadesystem har vært på det nordiske markedet siden slutten av 90-tallet og monteres som en luftet og totrinnstettet kledning. Fasadesystemet StoNordic er et armert pussystem for massive veggkonstruksjoner, rehabilitering av eldre pussisolasjonssystemer og EPS veggelementer.

Våre selgere og tekniske rådgivere kan bistå med tekniske løsninger tilpasset objektet og foreslå alternativer som gir høy kostnadseffektivitet og så lav miljøbelastning som mulig. Vi bistår med beregninger, gir råd om vedlikeholdsprogram og anbefaler egnede vedlikeholds sykluser.

Gjennom kurs og seminarer formidler vi den kompetansen som finnes i konsernet innen fasadesystemer. Vår designavdeling StoDesign kan hjelpe til med forslag på fargesammensetning og ulike kombinasjoner av materialer.

For mer informasjon:

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar fasade

Se de vanligst stilte spørsmålene og svarene når det gjelder fasade og fasadesystemer.