Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Dekorativ fasade

Stolit Milano

Effektbelegg og lasur

Spesielle visuelle effekter som glimmer eller metallisk utseende er mulig med våre effektbelegg. Glimmereffekten kan også oppnås med vår silisiumkarbid, som også gir en teksturert overflate og er tilgjengelig i forskjellige kornstørrelse.

Med en lasur kan det oppnås en overflate som ligner gammel kalkmaling/silkatmaling, med den fordelen at det oppfyller dagens krav til påføringsteknikker og produktsikkerhet. For mer informasjon om effektbelegg kontakt våre selgere.

For mer informasjon:

Produktmerkinger

Märkningar

Les mer om hva våre produktmerkinger innebærer