Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Spørsmål og svar

De vanligste spørsmålene

Nedenfor finne du svar på de vanligste spørsmålene vi får, klikk på spørsmålet for å få frem svaret. Kontakt våre selgere hvis du ikke finner svaret på det du lurte på.

Betong

For mer informasjon: