Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Rehabilitering og forebygging

Tre metoder for rehabilitering av betong

Vannavvisende impregnering er en svært kostnadseffektiv og enkel måte å hindre nedbrytning av betong med vann og klorid inntrengning.


Ved sprekker og hulrom i betongen, er det viktig at skaden blir kartlagt og at man tar hensyn til den belastningen strukturen må tåle. Metode av forsegling er avhengig av skadens omfang og gjøres ved injisering ved mindre krav til tetthet eller fuging ved høye krav til tetthet eller når konstruksjonen er utformet for å tåle høye belastninger.

For mer informasjon: