Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Betong

Kostnadseffektive tiltak for betongkonstruksjoner

Vi har systemløsninger for hus, broer, tuneller, p-hus, vannanlegg og siloer som brukes til å utrede partielle skader til rensing av større overflater, samt forebyggende tiltak.


Vår selgere og tekniske rådgivere kan bistå med hjelp til ulike tekniske løsninger basert på objektet, alternative metoder etter kriterier som lav kostnad og så lav miljøbelastning som mulig. Vi bistår i beregningene, gir råd om vedlikeholdsprogram og anbefaler hensiktsmessige vedlikeholdssykluser.


Gjennom kurs og seminarer, videreformidler vi den kompetansen som finnes i selskapet i forhold til konkrete reparasjoner og forebyggende tiltak. Vi er også aktive i forskning og utvikling, blant annet var Sto var den første til å utvikle en helt ny trykkmetoden i gel form.


Vår designavdeling StoDesign kan bistå med material- og fargevalg samt komme med forslag til funksjonell design av sivile byggverk.

For mer informasjon:

Effektiv impregnering

Läs mer om våra impregneringsprodukter

Sto var de første til å utvikle en helt ny type ekstra effektiv impregnering, i geleform.

Materiell- og fargekonsepter

Material- och kulörkoncept

StoDesign kan være en rådgiver når det gjelder å velge riktig materiale og farger.