Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Jobbe hos Sto

Sto er et internasjonalt konsern med ulike yrkesgrupper

I Norge er Sto lokalisert flere steder med ulike funksjoner som lager, butikk, salgskontor og markedskontor. På disse stedene jobber det mennesker med ulik bakgrunn og yrkeserfaring som alle ønsker å bidra til et best mulig arbeidsmiljø. Disse innehar funksjoner som selgere, lagermedarbeidere, fargeblandere, økonomer, markedsførere også videre.

I Linköping i Sverige ligger vårt nordiske hovedkontor hvor det også er et produksjonsanlegg samt logistikksenter. Som ansatt i Sto Norge har du mye kontakt med kollegaer på det nordiske hovedkontoret samt en del med morselskapet i Tyskland.

Vi leverer materialer direkte til byggeplasser , men har også butikker (StoCenter) hvor vi har fargebryting, kunder kan hente materialer eller kjøpe verktøy. Selgerne er ofte lokalisert i tilknytning til StoCenter slik at de også kan hjelpe kunder som kommer innom.

Ledige stillinger

Lediga tjänster

Les mer om våre ledige stillinger

Arbeidsmiljøpolicy