Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

For studenter

Kontakt oss hvis du ønsker ekstrajobb, praksisplass eller studiebesøk

For deg som student er det flere måter Sto kan være relevant for deg og forhåpentligvis kan du gjennom oss få et bilde av hva du ønsker å jobbe med i fremtiden.


Hos oss kan du for eksempel skrive en oppgave som inbefatter et av våre produkter eller bransjen generelt. Iblant har vi spesielle prosjekter som skal gjennomføres som det kan være nyttig å skrive om, men vi tar naturligvis imot dine ideer!


Vi tar også imot studiebesøk dersom det er flere av dere som ønsker å vite mer om vår virksomhet.

Kontakt:

Hans G. Arntzen

Hans G. Arntzen

Country Manager Sto Norge AS

Tlf.: 66 81 35 00
Mobil: 458 69 033