Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

REACH

REACH Verordnung

Vern om helse og sikkerhet

Det europeiske kjemikalieregelverket REACH innebærer at enhver produsent av et kjemisk stoff innen EU/EØS må registrere stoffet hos det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA). Enhver importør av et kjemisk stoff til EU/EØS må registrere stoffet, det gjelder også dersom stoffet inngår i en stoffblanding. Registreringen foregår i perioden 2009–2018. Ved registreringen skal data om stoffets egenskaper fremlegges og risikoen vurderes.


Hva gjør Sto AG?

Alle kjemiske stoffer som trengs til fremstilling av våre produkter er eller kommer til å bli registrert i henhold til REACH innen gitte tidsfrister. Registreringen er eller kommer til å bli utført enten gjennom Sto AG eller våre leverandører. Etterfølgende brukere må rapportere tilbake til leverandøren om sine anvendelser av kjemiske stoffer for å sikre at disse anvendelsene dekkes i registreringsdokumentasjonen. For dette formål har flere bransjeorganisasjoner (f.eks. CEPE og FEICA) sammenstilt anvendelser i en tabell basert på standardformatet ”Use Descriptor System” utviklet av det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA). På denne måten har vi rapportert alle anvendelsene som beskrives i våre tekniske datablader.


Hvor finner du nødvendig informasjon?

Vi gir informasjon om hva du må ta hensyn til ved bearbeiding og avfallsdisponering av våre produkter. Denne informasjonen finnes i våre sikkerhetsdatablader. For farlige stoffer kompletterer vi med foreskrevne eksponeringsscenarier.


Hva skal du gjøre?

For din egen sikkerhet bør du informere oss dersom du anvender våre produkter til andre formål. Vi vil da undersøke dette og informere deg om våre resultater.

Har du spørsmål, kontakt:

Tormod Ørdal

Tormod Ørdal

Key Object Manager Digitalisation & Sustainability

Tlf.: 66 81 35 00
Mobil: 932 91 509

Hjemmesiden til ECHA

REACH

Les mer på hjemmesiden til European Chemichals Agency.