Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Entreprenør

Nedenfor finner du informasjon som er spesielt relevant for deg som entreprenør

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet

StoDesign: Materiell- og fargekonsept

StoDesign: Materiell- og fargekonsept

Fargesystem

Fargesystem

Detaljtegninger

Her finner du tegninger som illustrerer konstruksjonene og viser hvordan du skal løse ulike detaljer ved utføring av arbeid med våre fasadeprodukter.

For mer informasjon:

Produkter og systemer

Produkter og systemer

Les mer om våre ulike produkter og systemer for fasade, betong, gulv, interiør og akustikk samt kullfiberforsterkning.