Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

En trygg handel

Sto Scandinavia sikrer at alle produkter og systemer oppfyller kravene i de relevante europeiske standarder eller lover og regler i Norge. Produktene er produsert på egne fabrikker eiet og driftet av Sto konsernet.

Vi følger spesifikke nasjonale krav som ikke er regulert av CEN eller ETA.

Europeiske standarder

CE-merkning

CE-merking på byggevarer forteller om hvilken ytelse produktene har om vesentlige produktegenskaper. Fra og med 1. juli 2013 må byggevarer som omfattes av en harmonisert produktstandard eller har en europeisk teknisk vurdering ha en ytelseserklæring og CE-merking for å kunne selges i Norge iht. byggevareforordningen. Nasjonale byggeregler gjelder fortsatt. Våre ytelseserklæringer gis i følgende lenke:

ETA – Europeisk teknisk vurdering

ETA utstedes av SINTEF Byggforsk (det norske medlemmet av EOTA – European Organisation for Technical Assessment) og fungerer som grunnlag for CE-merking av en byggevare der det mangler en harmonisert produktstandard. ETA omfatter sertifisering, typetesting og overvåkning av produksjonskontroll.

Nasjonale forskrifter og merkinger

TG – SINTEF Teknisk Godkjenning

TG bygger på samme prinsippene som en ETA, men er tilpasset norske forskrifter og markedskrav.

ECOproduct

ECOproduct tar utgangspunkt i gjeldende EPD og vurderer ved hjelp av en metode utviklet av SINTEF Byggforsk om produktet kvalifiserer til å samle poeng i BREEAM-NOR. Resultatene publiseres i Byggeportalen hos ByggtjenesteTM.

Interiør

Interiør

Les mer om våre produkter for interiør og akustikk

Fasade

Fasade

Les mer om våre produkter og systemer for fasade

Gulv

Produkter og systemer: Gulv

Les mer om våre gulvsystemer

Betong

Betong

Les mer om hva vi kan tilby innen betongrenovering.