Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Energi- og kostnadsbesparinger

Energi- og kostnadsbesparing

Hvilke investeringer øker byggets verdi og levetid

For både nybygg og renoveringer er investering i en god fasade med isolering et fornuftig valg:

  • Minsker oppvarmingskostnadene
  • Øker byggets verdi da hus med lavt energiforbruk er lettere å selge eller leie ut
  • Gir et bedre inneklima da man får en jevnere temperatur gjennom alle årstidene

Tynnere vegger og økt boareal kombinert med energieffektiv isolering

Energieffektivisering av eksisterende bygg, spesielt de som skal bygges etter ulike miljøstandarder, kan være vanskelig da det ikke er nok plass til tykkere isolasjon. For massive konstruksjoner kan en isolasjonsplate av PIR skum (polyisocyanurat) være løsningen. Den tar ca 35% mindre plass samenlignet med tradisjonell isolering. Ved nybygg medfører PIR isolering at boarealet øker. Tynnere isolering medfører også økonomiske og miljømessige fordeler som minsket materialforbruk og transport.

I kolonnen til høyre kan du lese mer om energieffektiv isolering i casestudiene Vãlbehaget og Jublet i Stockholm.


Samarbed med byggets levetid i fokus

Økt levetid gir lavere kostnader for fremtiden. Vi kan bistå fra idéstadiet til ferdigstillelse med forslag til løsninger som øker byggets levetid samt beregninger på de energi- og kostnadsbesparinger som kan gjøres.


I kollonen til høyre kan du lese to casestudier, Falu Lasarett og Plankan i Stockholm hvor vi har vært involvert i fra start til slutt.

Vi tilbyr helhetsløsninger

Vi bistår med helhetsløsninger til ditt bygg, om det er nybygg, renovering, eller vedlikehold. ved at vi tar hånd om helheten blir det enklere og tryggere for deg som kunde.

Casestudie: Välbehaget og Jublet, Stockholm

Energieffektiv isolering

Energieffektiv isolering fra Sto ble brukt til Sveriges første LEED-registrerte boliger.

Casestudie: Falu Lasarett

Falu lasarett

Renovering av Falu lasarett med fasadsystemet StoTherm Mineral; Sto var delaktige fra prosjekteringsfase til ferdigstilt prosjekt.

Casestudie: Kvarteret Plankan, Stockholm

Kvarteret Plankan, Stockholm

Betongrenovering: I samarbeid med Bernin Bygg bidrar Sto med renovering, impregnering og maling av 340 balkonger som er bærekraftige for fremtiden.