Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Bygg

Vi er din samarbetspartner gjennom hele byggeprosessen

Vi bistår deg i alle prosjektets faser, fra idéfasen til prosjektet er sluttført. Vi ser på hvilke tekniske og estetiske muligheter som finnes samt at vi bidrar med vår kunnskap om de ulike materialenes egenskaper og funksjoner.

systemloesningar Vis bilde i full størrelse

Helhetsløsninger fra Sto

Det er mange faktorer som påvirker valg av fasadesystem, byggningsstrukturen, beliggenhet, klima, bruk, energikrav, tenkt livsløp, prosjektets økonomi, osv

  • Vi tar disse faktorene med i beregningen når vi bistår med helhetsløsninger laget for ditt spesifikke bygg, være seg nybygg, renovering eller vedlikehold.
  • Vi bidrar også med besiktelser, mengdeberegninger, livssyklusanalyser og energibesparingsanalyser.


Sertifiserte produkter og systemer

Våre fasadesystemers forskjellige deler er optimalisert for hverandre slik at de skal tåle varme, kulde, fuktighet, belastning osv. Sto arbeider aktivt med FoU, og vi sørger for at våre produkter og systemer møte de stadig strengere kravene til europeiske standarder og gjeldende lover og regler i Norge.

Detaljteginger

Ritningar

Vi har også detaljtegninger i pdf- eller dwg-format.