Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Spørsmål og svar

De mest stilte spørsmålene

Nedenfor finner du svarene på de vanligste spørsmålene vi mottar.

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kontakt en av våre selgere, kontaktinfo finner du ved å klikke på lenken til høyre.

Gulv

Betong

Karbonfiberforsterkning

For mer informasjon: