Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tiltak som gir kostnadsbesparing og minsket miljøpåvirkning for anlegg

Betongbro

Tiltak som forlenger konstruksjonens levetid

Broer eller parkeringshus - ingen konstruksjon lever evig. Det handler om å finne en effektiv løsning for å bevare strukturen, og også å tilpasse seg endrede krav og standarder.


Våre selgere og tekniske rådgivere bistår med tekniske løsninger basert på objektet, med fokus på kostnadseffiktivitet og lavmiljøbelastning. Vi kan bistå i beregninger, råd om vedlikeholdsprogram og anbefaler egnede vedlikeholdssykluser.


Impregnering reduserer fremtidige vedlikeholdskostnader

En kostnadseffektiv og enkel måte å hindre betongens forringelse forårsaket av vann og klorider er vår impregneringsgel, StoCryl 200 HG, en effekt impregnering som trenger mye dypere inn i betongen i forhold til væske/krem. Det krever bare en enkelt applikasjon, og reduserer dermed arbeidskostnadene.


Armering med karbonfiberforsterkning; enklere drift, korte og få driftsstopp

Karbonfiberforsterkning brukes til søyler, bjelker, plater og vegger samt ved hulltaking. Sto er delaktige i alle faser fra forskning via utvikling og demostrasjon til implementering av ferdige forsterkningssystem.


Sto har bl a deltatt i EU-prosjektet ”Sustainable Bridges” sammen med 34 partnere fra tolv land. Les mer om caset Jernbanebro i Örnsköldsvik der karbonfiberstaver økte broens bæreevne med 30%. Forsterkningsteknikken har siden da blitt benyttet på flere betongbroer og andre konstruksjoner med veldig gode resultat.

Vi jobber for helhetsløsninger

Vi kombinerer metoder og system for hver spesifikke konstruksjon, om det er nybygg, oppgradering, renovering eller vedlikehold. Ved at vi involverer oss i hele prosessen blir det enklere og tryggere for deg som utførende.

Case: Jernbanebro, Örnsköldsvik

Kundcase Järnvägsbro Örnsköldsvik

Broen svar planlagt demotert og fjernet, men ble et objekt for fullskalatest med karbonfiberforsterkning på oppdrag fra EU.

Case: Parkeringshus Lindholmen, Göteborg

Kundcase: P-hus Lindholmen Göteborg

Nytt parkeringshus i Stockhom, det første som oppfylte kravene til European Parking Association, Sto leverte sitt system.