Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Anlegg

Vi er din samarbeidspartner gjennom hele byggeprosessen

Vi bistår deg i alle prosjektets deler, fra idéstadiet til prosjektet er sluttført. Vi viser deg hvilke tekniske og estetiske muligheter som finnes og vi bidrar med vår kunnskap om materialenes egenskaper og systemenes funksjon.

systemloesningar_phus_1 Vis bilde i full størrelse

Helhetsløsninger fra Sto

  • Vi bistår med forslag til helhetsløsninger for din spesifikke konstruksjon om det er nybygg, oppgradering, renovering eller vedlikehold.
  • Vi er behjelplige ved besiktigelser, statiske beregninger og livsløpsanalyser samt med miljødokumentasjon.
  • Vi har ett bredt produktsortiment, noe som gir store valgmuligheter.

Innovasjoner

Innovationer

Gjenom Sto sin FoU avdeling har det kommet med en rekke innovasjoner som har drevet utviklingen fremmover.

Produkter og systemer

Produkter och system

Se hvilke produkter og systemer vi kan tilby deg