Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Rådgivning for arkitekter

Rådgivning - fra idé tll designforslag

Når kreative ideer skal oversettes til designforslag bidrar vi gjerne med forståelsen og kunnskapen av produktenes egenskaper og fordeler. Vårt brede spekter av fasade, interiør, gulv og betong betyr et stort potensial for unik design.


Vår designavdeling StoDesign kan bistå med material- og fargevalg samt visualisere ulike prosjekter, alt fra bygninger til byplanlegging og anlegg. Våre eksperter kan til og med bistå i beregningen av U-verdier. Vi har materialet som hjelper i arbeidet, slik som CAD-tegninger på våre fasadesystemer.


Besøk gjerne våre StoDesign Center der kan du få inspirasjon til materialvalg, farger, effekter, teksturer samt se de tekniske detaljene illustrert i 01:01-modeller.

Kontakt oss
For de ulike delene av et byggeprosjekt kreves ulike spesialister. Kontakt en av våre selgere, som blir din kontaktperson for alle dine spørsmål.


Sammen med din kontaktperson i Sto utvikler du individuelle løsninger for ditt spesielle byggeprosjekt. Og hvis du kontakter oss på et tidlig stadium, så kan du utnytte hele Sto konsernets samlede kompetanse på best mulig måte.

Vakre fasader

Dekorative fasader

Les mer om de ulike designmulighetene som finnes med Sto sine produkter

Interiør og akustikk

Interiør og akustikk

Se vårt store utvalg av interiørprodukter