Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

BIM-objekt

Gjør design- og byggeprosessen enklere

Legg til rette for den optimale design- og byggeprosessen.


Med BIM, eller Building Information Modeling, lager du en digital modell som inneholder all relevant informasjon i et produkt eller et helt byggeprosjekt. Sammenlignet med tradisjonelle 3D-tegninger inkluderer BIM-objekter flere parametere som kostnader, type materiale, materialforbruk, volum, utseende og funksjon.


BIM modellen lar deg visualisere design og funksjonalitet, forutsi kostnader, unngå kollisjoner og analysere klima og ytelse, noe som gir deg de beste forutsetningene for å beregne prosjektet og spare tid, materialer og penger. Nedenfor finner du de første BIM modellene fra Sto.

Sto Norge tilbyr prosjektspesifikke BIM-objekter.

Som ett ledd i vårt mål om å bli ledende innen digitalisering av produkt- og systemrelaterte temaer innen byggebransjen tilbyr nå Sto Norge prosjektspesifikke/-tilpassede BIM-objekter for en rekke av våre produkter og systemer. Vi har rett og slett tatt steget videre, fra tidligere kun å tilby generelle BIM-objekter til nå å kunne tilby skreddersydde, prosjektspesifikke BIM-objekter.


Hva mener vi med det?

La oss anta at du velger Norges mest solgte luftede fasadesystem – StoVentec. Da du tidligere kun kunne få et generelt BIM-objekt for fasadesystemet StoVentec, vil du nå kunne få et mer tilpasset BIM-objekt – tilpasset dine spesifikke valg av produkter og oppbygging.

Våre fasadesystemer innehar en rekke valgmuligheter, fra oppbygging til design. Når du har gjort dine valg, tilbyr vi et BIM-objekt med akkurat dine valg, altså et prosjekttilpasset BIM-objekt.

For ytterligere informasjon om prosjektspesifikke BIM-objekter, kontakt din lokale salgsrepresentant.