Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoDesign: Materiell- og fargekonsept

StoDesign Weiterbildung Exkursionen

Samarbeid med StoDesign

Hvis du bestemmer deg for å samarbeide med StoDesign for ditt prosjekt, får du en partner som tar hensyn til både de tekniske aspektene samt de estetiske. StoDesign utvikler profesjonelle materiell- og fargekonsepter til eksteriør og interiør, for alt fra bygninger til urban planlegging og fasiliteter.

Vi kan gi råd anngående:

  • utforming av fasader i nybygg og renoveringer, både individuelle bygninger hele områder
  • restaurering av eldre bygninger med spesielle dekorasjoner
  • funksjonell design av p-hus, broer og bransjer
  • utvikling av innemiljø

Hvordan leverer StoDesign?

Når du samarbeider med StoDesign kan du få prosjektet visualisert og presentert på flere måter, ut ifra de behov du har:

106203_se

2D-visualiseringer

Gir nøyaktig fargegjengivelse, og dermed et godt inntrykk av det endelige resultatet.

phus_3d

3D-visualiseringer

Konseptet er visualisert påi en levende og tilgjengelig måte. 3D er spesielt egnet for presentasjon til en tredjepart.

dalregemente

Fotorealistiske illustrasjoner

For et bedre bilde av det endelige resultatet er objektet fremstilt i sitt faktiske miljø.

materialkollage

Materialcollage

Gir deg muligheten til å fokusere på selve materialet og i kombinasjon med hverandre. Kan visualisere material- og fargevalget samt objektets eksisterende materiale.

animation

Animationer og ”fly throughs”

En forlengelse av 3D-visualiseringen, her kommer objektet og omgivelsene mere til liv gjennom bevegelse.

[ark]

[ark]

Abonner på vårt internasjonale magasin for arkitekter og byggherrer.