Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

tilbake

Forebygging fremfor reparasjon

norsk_broannons_465x220

Impregnering reduserer fremtidige vedlikeholdskostnader.

Broer og tunneler bringer Norge sammen. Mange av de ca. 23 000 broene og 1000 tunnelene våre er vakre byggverk som fortjener et langt og godt liv.

Forebyggning er bedre enn reparasjon. Vannavvisende impregnering er en svært kostnadseffektiv og enkel måte å hindre nedbrytning av betong forårsaket av vann og kloridinntrengning.

Vi anbefaler vår gel StoCryl HG 200 som gir effekt mye dypere inn i betongen i forhold til væske/krem. Den krever bare én påføring, reduserer miljøbelastningen og kostnader for utførelse, avstenging osv. Produktet er den første impregneringsgelen på markedet.