tilbake

Sto Norge er medlem av Norwegian Green Building Council (NGBC)

NGBC er en ikke kommersiell forening eid av medlemmene som eier BREEAM NOR og skal øke bærekraften i norske bygg. Dette gjøres gjennom å være landets ledende leverandør av helhetlige, samlende og anerkjente klassifiserings- og sertifiseringssystemer. Foreningen skal gjennom å tilby beste kunnskap om bærekraft i norsk bygg og eiendom utløse frivillige bidrag og markedsorienterte endringer.

NGBC ønsker gjennom BREEAM NOR på kort sikt å bidra til økt bærekraft og kvalitet i norske næringsbygg, gjennom økt bevissthet om hvordan eiere, leietagere og samfunnet kan oppnå:

  • økt trivsel for byggets brukere, ved å sikre sunne, forutsigbare og velfungerende løsninger
  • bedre driftsøkonomi, avkastning og verdiøkning
  • bedre miljø og lavere energiforbruk

På sikt skal NGBC tilby norske versjoner av BREEAM for alle typer bygg, og alle livsfaser for bygd miljø.


Les mer på ngbc.no