Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoCrete GM S

Reparasjonsmørtel, plastmodifisert, sementbundet, sjikttykkelse 6–30 mm

Bruksområde

som modellerbar mørtel for rehabilitering av betongkonstruksjoner (betong og armert betong)

 

Egenskaper

  • polymerforsterket, sementbundet modellerbar mørtel (PCC/RM)
  • meget god vedheft på betongunderlag
  • lett å påføre ved over-hodet-arbeid
  • høy stabilitet
  • ingen separat heftbru kreves

Notater

  • produktet oppfyller EN 1504-3
  • ikke for gang- eller kjørbare flater
30945_DE_de.jpg

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance