Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoCrete SM S

Hurtigherdende reparasjonsmørtel, plastmodifisert, sementbundet, sjikttykkelse 3–40 mm

Bruksområde

  • som modellerbar mørtel for rehabilitering av betongkonstruksjoner (betong, armert betong og lettbetong)
  • som finsparkel (3–5 mm)
  • for partiell utbedring

Egenskaper

  • polymerforsterket, sementbundet modellerbar mørtel (RM)
  • meget god vedheft på betongunderlag
  • meget lett å påføre ved over-hodet-arbeid
  • meget høy stabilitet
  • ingen separat heftbru kreves
  • hurtigherdende
  • hurtig overbearbeidingsbar

Påføring

manuell, filsing

 

30944_DE_de.jpg
manuell filsing

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance