Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoSilent Coll MW-G

Systemlim på gipsbasis for klebing av akustikksystemet StoSilent Direct på underlag av gipsplater og fibergipsplater

Bruksområde

  • innvendig
  • for klebing av akustikkplatene StoSilent Board MW 100
  • underlag: på ubelagte gipsplater type A iht. EN 520, på grunnede fibergipsplater type GF iht. EN 15283-2
  • på grunnede, sparklede gipsplater

Egenskaper

  • brannklasse A1 iht. EN 13501-1
  • god våtklebekraft
  • optimal stabilitet
  • optimalt tilpasset akustikksystemet StoSilent Direct

Farge

hvit

 

Påføring

manuell

 

32956_DE_de.jpg
manuell

Godkjenninger

22104

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance